Cấp Giấy phép vận tải quốc tế đường bộ và Giấy liên vận giữa Việt Nam và Lào

Cấp Giấy phép vận tải quốc tế đường bộ và Giấy liên vận giữa Việt Nam và Lào

Trên cơ sở tổng hợp quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và từ kinh nghiệm thực tiễn tư vấn cho các doanh nghiệp vận tải, các doanh nghiệp thực hiện hoạt động vận tải đường bộ xuyên biên giới, Fric Law gửi đến các Quý đối tác thông tin liên quan đến quy định Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt và Lào, Giấy liên vận giữa Việt Nam và Lào như sau: 

1, Tổng hợp các văn bản pháp luật:

 • Hip đnh thương mi gia Chính ph Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam và Chính ph Cng hoà dân ch nhân dân Lào ngày 09/03/1998;
 • Hip đnh to điu kin thun li cho phương tin cơ gii đường b qua li biên gii gia chính ph nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam và Chính ph Cng hoà dân ch nhân dân Lào;
 • Ngh đnh thư gia Vit Nam và Lào thc hin Hip đnh to điu kin thun li cho phương tin cơ gii đường b qua li biên gii gia Chính ph nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam và Chính ph nước Cng hòa dân ch nhân dân Lào, ký ti Hà Ni ngày 15 tháng 9 năm 2010, có hiu lc k t ngày 15 tháng 12 năm 2010 (“Nghị định thư Việt – Lào”)
 • Ngh đnh 119/2021/NĐ-CP quy đnh v trình t, th tc cp, cp li, thu hi giy phép vn ti đường b qua biên gii (“Nghị định 119/2021“)
 • Thông tư 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 Thông tư hướng dn thc hin mt s điu ca hip đnh và ngh đnh thư thc hin hip đnh to điu kin thun li cho phương tin cơ gii đường b qua li biên gii gia chính ph nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam và Chính ph nước Cng hoà dân ch nhân dân Lào (Thông tư 88/2014 thông tư hết hiu lc vào ngày 01/03/2024) 
 • Thông tư 05/2022/TT-BGTVT bãi b mt s quy đnh liên quan đến cp, cp li, thu hi giy phép ca các thông tư v vn ti đường b qu tế do b trưởng b giao thông vn ti ban hành (Thông tư 05/2022 thông tư hết hiu lc vào ngày 01/03/2024).

2, Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt Lào, Giấy liên vận Việt Lào.

a, Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế  giữa Việt Nam và Lào. 

Điều kiện cấp:  Giấy phép này được cấp cho đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế, đơn vị kinh doanh vận tải của Việt Nam đáp ứng quy định tại Điều 19 Nghị định thư giữa Việt – Lào.  

Tóm tắt Điều 19 Nghị định thư Việt – Lào như sau:  Quy định về tiêu chí cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.

Các doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí:

 •  Có đăng ký kinh doanh hoạt động vận tải đường bộ;
 • Năng lực hoạt động thể hiện có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên trong hoạt động vận tải nước mình, đối với vận tải hành khách tuyến cố định, phải có đủ số lượng phương tiện phù hợp với phương án kinh doanh trên tuyến;
 • Năng lực chuyên môn: Bên ký kết của người vận tải sẽ yêu cầu người vận tải  có năng lực trong lĩnh  vực sau đây: (1) Các vấn đề pháp lý liên quan đến kinh doanh vận tải đường bộ (ví dụ hợp đồng, nghĩa vụ pháp lý của người vận tải, luật doanh nghiệp, luật kế toán, luật lao động, luật thuế); (2) Quản lý hoạt động vận tải (tính toán chi phí, giá thành, biện pháp thanh toán và cấp tài chính, quy định về giá, bảo hiểm, môi giới vận tải, kỹ năng quản lý, tiếp thị);  (3) Các điều kiện và yêu cầu về khả năng tiếp cận thị trường nếu có (ví dụ tiếp cận chuyên môn, chứng từ vận tải, cạnh tranh bình đẳng/chống phá giá); (4) Các vấn đề kỹ thuật liên quan đến hoạt động vận tải (kích cỡ và trọng lượng phương tiện, lựa chọn phương tiện, bảo dưỡng phương tiện, xếp dỡ hàng hoá, vận tải hàng nguy hiểm và hàng mau hỏng, các nguyên tắc bảo vệ môi trường trong giao thông đường bộ); (5) An toàn đường bộ (như các quy tắc đường bộ, an toàn giao thông đường bộ, phòng chống và giảm thiểu tai nạn đường bộ). 

Thành phần hồ sơ:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào;
 • Phương án kinh doanh vận tải; 

Thẩm quyền cấp: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trình tự thủ tục:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết qua hình thức trực tiếp, trực tuyến, đường bưu chính
 • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận , kiểm tra và xem xét hồ sơ, thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ (nếu có).
 • Bước 3: Thông báo kết quả.

b, Cấp giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào:

Điều kiện cấp: Phương tiện của các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Lào và các quy định của Nghị định thư Việt – Lào.

Thành phần hồ sơ: 

 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan cấp đăng ký hoặc bản sao từ sổ gốc của Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Lào (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào)

Thẩm quyền: Sở giao thông vận tải.

3, Thực tiễn thực hiện:

Phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động của Quý Đối tác, thủ tục xin Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào; Giấy liên vận giữa Việt Nam và Lào sẽ có những điều chỉnh khác biệt. Tuy nhiên Quý Đối tác lưu ý những vấn đề sau:

 • Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ nộp cho cơ quan nhà nước theo đúng thẩm quyền; 
 • Phải là doanh nghiệp có đăng ký hoạt động vận tải từ 03 năm; 
 • Phương tiện hoạt động phải đảm bảo đầy đủ quy định của pháp luật: đăng ký, đăng kiểm, quy định về bảo vệ môi trường, kiểm định về phòng cháy chữa cháy,…
 • Lưu ý thông tin về người điều hoạt động vận tải phải có chứng chỉ từ bậc sơ cấp trở lên; 
 • Một số tài liệu yêu cầu công chứng theo quy định. 

Thông tin được cập nhật vào ngày 23/2/2024.

Quý Đối tác muốn trao đổi vui lòng liên hệ Fric Law để được hỗ trợ, giải đáp. 

TIN TỨC LIÊN QUAN