Luật sư Đoàn Thị Ánh Hồng

Luật sư Đoàn Thị Ánh Hồng

Luật sư. Đoàn Thị Ánh Hồng (Ms. Hong Doan) + 84 (0) 977471487 ; hongdta@friclaw.com

1, Thành viên: Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

2, Giáo dục:

  • Cử nhân khoa Pháp luật kinh tế – Đại học luật Hà Nội;
  • Đào tạo luật sư – Học viện tư pháp;
  • Thẻ luật sư do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp.

3,  Lĩnh vực: hoạt động của doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, sở hữu trí tuệ, M&A, lao động, tranh tụng tại tòa án, trọng tài thương mại.

4, Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Hoa phổ thông (trung cấp).

5, Tiểu sử chuyên môn:

  • Luật sư Đoàn Hồng có nhiều năm làm việc trong các tổ chức hành nghề luật sư trong và ngoài nước, làm việc tại các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Luật sư chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý trong các hoạt động của doanh nghiệp, đóng vai trò rà soát pháp lý trong các thương vụ M&A, chịu trách nhiệm soạn thảo, đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, xây dựng, bất động sản, chứng khoán,…
  • Luật sư Đoàn Hồng tham gia tư vấn hoạt động IPO cho doanh nghiệp, giữ vai trò tư vấn pháp lý thường xuyên cho các dự án đầu tư, các hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tài chính, ngân hàng.
  • Luật sư Đoàn Hồng đã tham gia hoạt động đào tạo kiến thức pháp lý cho nhân sự tại các công ty, tập đoàn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

TIN TỨC LIÊN QUAN