Luật sư Lê Thị Huệ

Luật sư Lê Thị Huệ

1, Thành viên: Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

2, Giáo dục:

  • Cử nhân tại Đại học luật Hà Nội;
  • Đào tạo luật sư – Học viện tư pháp;
  • Thẻ luật sư do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp.

3, Tiểu sử chuyên môn: Luật sư Huệ có kinh nghiệm làm việc phong phú, luật sư từng làm việc tại cơ quan nhà nước, doanh nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư. Tại Fric Law, Luật sư Huệ là luật sư, cố vấn pháp lý phụ trách tư vấn hoạt động của doanh nghiệp đối tác, tham gia tranh tụng và thực hiện các công việc đại diện ngoài tố tụng.

TIN TỨC LIÊN QUAN