Luật sư Lê Thị Thùy

Luật sư Lê Thị Thùy

Luật sư Lê Thùy (Ms Thuy Le) + 84 (0) 703955777; thuylt@friclaw.com

1, Thành viên: Liên đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

2, Giáo dục:

 • Cử nhân khoa Pháp luật kinh tế – Đại học luật Hà Nội;
 • Đào tạo luật sư – Học viện tư pháp;
 • Thẻ luật sư do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp;
 • Đào tạo thạc sỹ Luật kinh tế – Đại học luật Hà Nội;
 • Đào tạo cử nhân tài chính, ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân;
 • Chứng chỉ kế toán tổng hợp tại Viện kế toán kiểm toán – trường Đại học Kinh tế quốc dân;
 • Chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính tại Viện kế toán kiểm toán – trường Đại học Kinh tế quốc dân.
 • Chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu.

3, Lĩnh vực: hoạt động doanh nghiệp, môi trường, M&A, dự án đầu tư, bất động sản, khoáng sản, thuế, công nghệ thông tin, chứng khoán, tranh tụng tại tòa án và tại trọng tài thương mại.

4, Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Hoa phổ thông (sơ cấp).

5, Tiểu sử chuyên môn:

 • Luật sư Lê Thùy có nhiều năm tham gia tư vấn pháp lý cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, tham gia tranh tụng tại cơ quan tài phán.
 • Luật sư đóng vai trò quan trọng trong tư vấn pháp lý về cơ cấu tổ chức, quản lý hoạt động, giải quyết xung đột tại các doanh nghiệp. Luật sư đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, khu công nghiệp, dự án khoáng sản.
 • Luật sư hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực tư vấn pháp lý cho quá trình M&A giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước. Luật sư Lê Thùy giữ vị trí tư vấn pháp lý cố định cho các nhà đầu tư là cá nhân trong các lĩnh vực đầu tư bất động sản, chứng khoán, các hoạt động đầu tư khác.
 • Bên cạnh đó, luật sư còn thường xuyên tham gia đào tạo kiến thức pháp lý cho nhân sự tại các doanh nghiệp, tổ chức các buổi đào tạo kiến thức pháp lý cho các cá nhân.

TIN TỨC LIÊN QUAN