Giao dịch từ 400.000.000 VNĐ phải báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Giao dịch từ 400.000.000 VNĐ phải báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Vừa qua, Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/04/2023 quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (“Quyết định 11/2023”).

1, Quy định tại Quyết định 11/2023: 

Theo Quyết định 11/2023, mức giao dịch lớn phải báo cáo Ngân hàng nhà nước Việt Nam là từ 400.000.000 đồng trở lên, áp dụng từ ngày 01/12/2023.

Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

(i) Tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

 • Nhận tiền gửi;
 • Cho vay; 
 • Cho thuê tài chính;
 • Dịch vụ thanh toán;
 • Dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;
 • Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;
 • Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; 
 • Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 • Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
 • Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;
 • Đổi tiền.

(ii) Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:

 • Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông; mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
 • Kinh doanh bất động sản; trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;
 • Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
 • Kinh doanh dịch vụ kế toán, cung cấp dịch vụ công chứng, cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
 • Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thoả thuận pháp lý.

2, Quy định đang áp dụng:

Tại Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 đồng, quyết định này có hiệu lực vào ngày 10/03/2013 và hết hiệu lực vào ngày 01/12/2013.

3, Quy định về hình thức, thời hạn báo cáo:

Theo quy định tại Điều  36 và Điều 37 Luật phòng chống rửa tiền năm 2022:

(i) Hình thức báo cáo: Đối tượng báo cáo gửi dữ liệu điện tử hoặc báo cáo bằng văn bản giấy khi chưa thiết lập được hệ thống công nghệ thông tin tương thích phục vụ cho yêu cầu gửi dữ liệu điện tử. Trường hợp cần thiết, đối tượng báo cáo có thể gửi qua fax, điện thoại, thư điện tử nhưng phải bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu thông tin báo cáo và phải xác nhận lại bằng báo cáo dữ liệu điện tử hoặc báo cáo bằng văn bản giấy

(ii) Thời hạn báo cáo: trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch trong trường hợp báo cáo bằng dữ liệu điện tử; trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch trong trường hợp báo cáo bằng văn bản giấy.

TIN TỨC LIÊN QUAN