Corporate legal advisor_tại sao doanh nghiệp cần?

Corporate legal advisor_tại sao doanh nghiệp cần?

Trong quá trình thực hiện công việc, tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp, chúng tôi thấy rằng pháp lý là vấn đề vô cùng quan trọng mà doanh nghiệp cần đảm bảo và cần nhận được tư vấn cố định, thường xuyên. Bởi lẽ:

  • Việt Nam có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lớn, một quan hệ pháp luật có thể được điều chỉnh bởi nhiều luật, thông tư, nghị định, quyết định,…Nếu không có sự hiểu biết về pháp lý, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận, giải thích và áp dụng văn bản quy phạm pháp luật vào các hoạt động của doanh nghiệp.
  • Pháp lý xuất hiện trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp từ khi doanh nghiệp gia nhập thị trường đến khi chấm dứt, có thể kể đến như: lựa chọn mô hình doanh nghiệp, quyết định phân cấp, quản trị doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề lao động, hợp đồng, thuế, các thủ tục hoặc các tranh chấp,…
  • Fric Law nhận thấy rằng, nếu pháp lý không được quan tâm ngay từ đầu, việc triển khai các hoạt động của doanh nghiệp sẽ đối mặt với những rủi ro: ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp, tốn kém thời gian, chi phí, ảnh hưởng đến cơ cấu quản lý hoặc hiệu quả làm việc…Trong nhiều trường hợp doanh nghiệp hoặc lãnh đạo doanh nghiệp có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự.
  • Hiện nay tại Việt Nam số lượng các công ty có vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng lớn, những bất đồng về ngôn ngữ, kiến thức pháp lý dẫn đến hạn chế trong khả năng tiếp cận thị trường và hợp tác kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp này doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần có đội ngũ tư vấn pháp lý là các luật sư, chuyên gia hỗ trợ.
  • Việc có phòng ban pháp chế trong doanh nghiệp là cần thiết, tuy nhiên thông thường doanh nghiệp có xu hướng nhận ý kiến tư vấn của luật sư đang làm việc tại các tổ chức hành nghề luật sư bởi kinh nghiệm phong phú, khả năng giải quyết tình huống linh hoạt cùng sự kết nối sâu rộng trong nhiều lĩnh vực.

 

 

TIN TỨC LIÊN QUAN