Corporate legal advisor_luật sư làm những gì?

Corporate legal advisor_luật sư làm những gì?

Fric Law thực hiện hoạt động tư vấn pháp lý cố định cho doanh nghiệp. Cụ thể:

1, Kiểm tra tình trạng doanh nghiệp;

 • Kiểm tra, rà soát các vấn đề trong doanh nghiệp như hoạt động kinh doanh, các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước, các vấn đề nội bộ của doanh nghiệp;
 • Tư vấn phương án giải quyết các tồn tại của doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra;
 • Tư vấn phương án bố trí, quản lý, quản trị doanh nghiệp.

2, Hợp đồng:

 • Soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa hợp đồng giữa doanh nghiệp với đối tác;
 • Rà soát, điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng/phụ lục hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu và các văn bản mẫu liên quan đến ký kết, thực hiện hợp đồng;
 • Tư vấn, hướng dẫn phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng.

3, Tư vấn và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp:

 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Xác lập quyền/bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
 • Đăng ký quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp;
 • Tạm dừng, chấm dứt hoạt động;
 • Các vấn đề phòng cháy chữa cháy;
 • Và, các hoạt động khác.

4, Cơ cấu doanh nghiệp, lao động:

 • Tham vấn, góp ý, đề xuất điều chỉnh tổ chức bộ máy, cơ cấu doanh nghiệp;
 • Tư vấn về điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động;
 • Cung cấp biểu mẫu chuẩn, phù hợp quy định pháp luật về lao động;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động trong doanh nghiệp.

5, Cập nhật định kỳ hàng tháng cho doanh nghiệp, cá nhân các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực hoạt động hoặc theo yêu cầu của Quý doanh nghiệp, cá nhân.

6, Tổ chức các buổi đào tạo kiến thức pháp lý cho nhân sự của doanh nghiệp, cá nhân.

7, Tư vấn, trao đổi và đồng hành cùng doanh nghiệp trong các sự việc, sự kiện cần phải có sự tham gia của luật sư.

 

Chúng tôi bày tỏ sự trân trọng hợp tác cùng Quý đối tác!

 

TIN TỨC LIÊN QUAN